İnönü Cad. Sümko Siteleri G-3 Blok D:5 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL

Hakkımızda

bilge değerlemeBilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. kurulmuş olduğu 2006 yılında bugüne kadar; konusunda uzman lisanslı Şehir ve Bölge Yüksek Plancısı, Mimar, İnşaat Yüksek Mühendisi, Harita Yüksek Mühendisi, Makine Mühendisi, İşletmeci, v.b. güçlü bir kadroyla hizmet vermeye devam etmektedir. Şirketimiz 2010 yılından beri Sermaye Piyasası Kurulu ‘nun (SPK) sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketler listesinde, 2012 yılından beri ise Bankacık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) bankalara değerleme hizmeti vermeye yetkili kuruluşlar listesinde yer almaktadır.

Küresel olarak gelişmekte olan sektör, gayrimenkulün planlanmasından başlayarak projelendirilmesi, üretilmesi, tamamlanması, pazarlanması ve ikinci el piyasalara arzı da dahil olmak üzere piyasayı taşıyan ve yönlendiren bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda gayrimenkulün mikro ve makro ölçekteki her türlü değişiminin bilimsel ve uluslar arası standartlara bağlı olarak gözlemlenmesi ve buradan elde edilen verilerin bağımsızlık, güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki etik ilkelerine bağlı olarak analiz edilip, üretilen her rapora yansıtılması, vizyon ve misyonumuzun temel taşıdır.